Bac-si-Hieu

Bác sĩ  Đỗ Thị Minh Hiếu

  • Tốt nghiệp đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Răng Hàm Mặt năm 2011
  • Kinh nghiệm: 5 năm
  • Chuyên ngành: Nha Khoa Tổng Quát, Nha Khoa Thẩm Mỹ
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tags:

    Comments

    comments