bac-si-pham-thai-hoang

Bác sĩ Phạm Thái Hoàng

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM, Khoa Răng Hàm Mặt năm 2011
  • Kinh nghiệm: 5 năm
    Chuyên ngành: Nha khoa Tổng Quát, Nha khoa Thẩm Mỹ
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tags:

    Comments

    comments