Bs-ai

Bác Sĩ Phạm Thúy Ái

  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM, Khoa Răng Hàm Mặt năm 1989
  • Kinh nghiệm: 27 năm
  • Chuyên ngành: Nha khoa Tổng Quát, Nha khoa Thẩm Mỹ
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tags:

    Comments

    comments