Bs-tuan-anh-circle

Thạc Sĩ, Bác sĩ Trần Tuấn Anh  

 •  Tốt nghiệp Đại học Y Khoa I.P. Pavlov, Liên Bang Nga năm 2008
 •  Tốt nghiệp Thạc Sỹ Đại học Y Khoa I.P. Pavlov, Liên Bang Nga năm 2010
 •  Chứng chỉ Phẫu Thuật Răng Hàm Mặt Tạo Hình năm 2010 – 2011
 •  Chứng chỉ Phẫu Thuật Cấy Ghép Implant Nha Khoa năm 2010 – 2011
 •  Chứng chỉ Chỉnh Hình Hàm Mặt
 •  Chứng chỉ “ Nghiệp Vụ Nha Học Đường, Nha Khoa Cộng Đồng” năm 2010 – 2011
 •  Kinh nghiệm: 9 năm
 •  Chuyên ngành: Phục hình, Chỉnh nha
 •  Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tags:

  Comments

  comments